گریه ...

ساخت وبلاگ
وَلى نَه...!

گِريه بَعضى وَقتا لازِمه..!

خيلى وَقتا كم ميارى

بى نام و نِشون تر اَز خودِت،

فقط خودِت ميشى..!

شونِه كم ميارى

اَصلاً شونه اى نيس كه بِخواى كم بيارى..!

بَعضى وَقتا فَقط دِلتو بِزن به تَهِ دِلتنگى..

عُمقشو بِبين چَندِه

زيادِه!

خُب باشه!

بِذار زياد باشه

نَذار بُغضات سَنگينى كُنه رو دِلِت..!

فَقَط گِريه كُن

بِذار گِريه اَمونتو بِبره

گِريه هِزار بَرابَر مى اَرزه به بُغض..!

بُغض ميتونه بَراىِ هَميشه بُكُشَتِت

وَلى گِريه، فَقَط بَراى چَند ساعَت..!

بِذار بِبارِه

گِريَه ست كِه ميتونه

اَز خيلى اَز اِتّفاقاىِ بَدى كه

بُغض بَرات به وُجود مياره، جِلوگيرى كُنه..!

هَميشه هَم ميگن:

"پيشگيرى بِهتر اَز دَرمانه..!"

يا

"جِلوىِ ضَرر رو اَز هَر جا بِگيرى مَنفَعَته..!

يِه شونه ى خوب پيدا كن براىِ خودِت....

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت: 14:07